2.7.20

Dz.Rinkulei-Zemzarei - 100

8.jūlijā dzimusi rakstniece Dzidra Rinkule-Zemzare, kuru šogad pieminam 100. dzimšanas dienā. Ar viņas košajām, pamācošajām un aizraujošajām bērnu grāmatām ir izaugušas vairākas paaudzes. Rakstniece rakstījusi dažādos žanros, galvenokārt bērniem. Nozīmīgs ir viņas devums pasaku žanrā. Īpaša vieta daiļradē ierādīta grāmatām par dzīvniekiem – cilvēku draugiem. Viņa pati ilustrējusi daudzas savas grāmatas.
Bērnu nodaļas lasītavas izstādē jūlijā vari ieskatīties un iepazīties ar mūsu bibliotēkā esošajām autores grāmatām.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru