24.3.21

Digitālā nedēļā 2021

Digitālās nedēļas ietvaros piedāvājam ieskatu mūsu bibliotēkas krājumā rodamajās grāmatās par medijpratību un drošību internetā.
''Medijpratība ir zināšanu un prasmju kopums, kas nepieciešams darbam ar informācijas avotiem – informācijas atrašanai un analīzei, informācijas sniedzēju funkciju izpratnei, informācijas satura kritiskam izvērtējumam, objektīvas informācijas atšķiršanai no tendenciozas, dažādos avotos pieejamo ziņu salīdzinājumam, lai veidotu savu pamatotu viedokli. Mediju pratība ietver arī prasmi praktiski lietot medijus.'' (definīcija no Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016 .–2020. gadam) 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru