21.10.11

Dzejas siena

Septembris Latvijā jau gadu desmitiem ir Dzejas dienu mēnesis. Tieši šajā mēnesī arī bibliotēkā ir īpaši jūtama dzejas klātbūtne – ar dažādām izstādēm un pasākumiem. Acīgākie varbūt jau bija pamanījuši, ka Auces bibliotēkas Bērnu nodaļa septembrī aicināja savus lasītājus uz Dzejas sienas kopīgu veidošanu.

Divas nedēļas katru dienu bibliotēkas apmeklētāji lasītavā pie īpašā Dzejas dienu galda lasīja un daudzajos dzejas krājumos meklēja sev tuvāko dzejoli, kuru pēc tam uzrakstīja uz pašu izkrāsotiem un noformētiem šabloniņiem.

Aktivitāte bija negaidīti liela, un otrās nedēļas beigās uz sienas jau bija grūti atrast brīvu vietu sava ābola, eža vai rudens lapas pielīmēšanai. Tagad Bērnu nodaļas lasītavu grezno mūsu pašu veidota Dzejas siena. Paldies visiem bērniem, kuri piedalījās tās radīšanā!

1 komentārs: