21.11.14

Dzimtene sākas ar mīlestību uz savām mājām un dzimto pusi...

20. novembra pēcpusdienā meitenes un puikas sapulcējās lasītavā uz Latvijas dzimšanas dienai veltīto pasākumu. Saprotot, ka mīlestība pret dzimteni un patriotisma jūtas vispirms sākas ar mīlestību pret sev tuvajiem cilvēkiem un dzimto pusi, bijām aicinājušas ciemos Auces novada muzeja vadītāju Inu Bojāri, kura visiem sanākušajiem pastāstīja svarīgākos faktus no Auces vēstures un parādīja prezentāciju par Auci senatnē un mūsdienās.
Pasākuma otrajā daļā atnākušajiem bija iespējams piedalīties bilžu viktorīnā, kuras jautājumi bija par un ap Auci, par vēsturi, par mūsdienām un Aucei nozīmīgiem cilvēkiem.
Noskaidrojuši viszinošāko, kurš šoreiz izrādījās Ralfs, un sadalījuši balviņas un medaļas ''Auces pazinējs'', labā noskaņojumā atvadījāmies ar norunu, ka vēl kādreiz varētu visi satikties līdzīgā pasākumā.

13.11.14

20. NOVEMBRĪ PLKST. 16:00

Dzimtene sākas ar mīlestību uz savu ģimeni, mājām un dzimto pusi...


ü      Varēsi noklausīties Auces novada muzeja vadītājas Inas Bojāres prezentāciju par Auci un tās vēsturi.
ü      Bilžu viktorīnā būs iespējams pārbaudīt un salīdzināt ar draugiem zināšanas par Auci mūsdienās un pagātnē.

NĀC UN ŅEM LĪDZI DRAUGU!

10.11.14

Valsts svētku mēnesī

Aicinām savus apmeklētājus apskatīt Lāčplēša dienai un Latvijas dzimšanas dienai veltīto grāmatu izstādi un Latvijai nozīmīgāko vēsturisko notikumu stendu!