9.6.22

Jaunās grāmatas

 Bērnu literatūras nodaļas plaukti atkal papildinājušies ar 15 jaunām grāmatā.

Nāc, izvēlies un lasi!

Bagātini savas brīvdienas ar izzinošu, izklaidējošu un labu  lasāmvielu!3.6.22

Pagalma mantojums


 Vai zini, kādas spēles bērnībā spēlēja tava mamma, tētis, vecmāmiņa un vectētiņš?

Visi kopā to izpētīsim un izmēģināsim, šķirstot Lienes Lasmanes grāmatu ``Pagalma mantojums``.

Ņem līdzi draugu un nāc uz bibliotēku 21.jūnijā plkst. 13.00

1.6.22


 

Izstādes jūnijā

 

Bērnu nodaļas lasītavā plaša un koša grāmatu izstāde ``Vasara un piedzīvojumi var sākties...``. Šeit vari apskatīt un lasīšanai izvēlēties kādu no gan sižetiski, gan tematiski daudzveidīgajām grāmatām, kuru nosaukumi vien jau sola brīnumainus un raibus PIEDZĪVOJUMUS.


Tikko atzīmēta mūsu novadnieces Irmas Grebzdes 110. dzimšanas diena. Bērnu nodaļas lasītavā vēl iespējams aplūkot autores grāmatu izstādi.


Iepazīt dziļāk pasakas – atzīmējot Bērnu dienu aicina projekts “Bibliotēka”

 

Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, kas ik gadu tiek atzīmēta 1. jūnijā, lasīšanas veicināšanas projekts “Bibliotēka” izsludina jaunu sociālo iniciatīvu – sēriju “Pasakas”. Tās mērķis ir atspoguļot pasaku būtiskumu no dažādiem rakursiem, atklāt to lomu bērna attīstībā, cilvēka vērtību sistēmas un morāles veidošanā, kā arī iedrošināt vecākus turpināt stāstīt šos senos stāstus savām atvasēm.

Iniciatīvā “Pasakas” plānots radīt informatīvi izglītojošus materiālus par pasaku tematiku visa 2022. gada garumā. Jau publicēto materiālu klāstā ir divas dokumentālās īsfilmas – intervija folkloras pētnieku Dr.philol. Gunti Pakalnu par pasaku pētniecību un intervija Junga analītiskās psihoterapijas speciālisti Ivetu Gēbeli par pasaku būtiskumu bērna attīstībā un pieaugušo terapeitiskajos procesos. Nākotnē plānots uzņemt vēl astoņas dokumentālās intervijas ar dažādu nozaru pārstāvjiem, kas pārzina vai kā citādi ir saistīti pasaku lauku.

Tāpat, katru mēnesi tiek organizēta raidieraksta “Bibliotēka” saruna, kurā tiek iztirzāts kāds konkrēts temata aspekts; ik mēnesi tiek radīts arī viens saturiski bagāts, pētījumos balstīts raksts, un Bērnu dienas ietvaros publicēts arī 100 pasaku saraksts – iedvesma vecākiem un avots, kurā smelties idejas vakara kopā lasīšanas stundām. Ar visiem sērijā “Pasakas” publicētajiem materiāliem vienkopus iespējams iepazīties projekta “Bibliotēka” mājas lapā.

https://www.manabiblioteka.lv/pasakas